ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มโพธิ์ทองบริการ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มโพธิ์ทองบริการ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มโพธิ์ทองบริการ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มโพธิ์ทองบริการ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มโพธิ์ทองบริการ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มโพธิ์ทองบริการ


266/1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มโพธิ์ทองบริการ ตั้งอยู่ที่

266/1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มโพธิ์ทองบริการเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มโพธิ์ทองบริการ

ได้แก่ 0413559000021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มโพธิ์ทองบริการ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปั๊มโพธิ์ทองบริการ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*