ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ เอ็น จ.เจริญ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ เอ็น จ.เจริญ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ เอ็น จ.เจริญ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ เอ็น จ.เจริญ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ เอ็น จ.เจริญ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง รับทำงานเกี่ยวกับชลประทานและงานโยธาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ เอ็น จ.เจริญ


367 หมู่ที่ 7 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ เอ็น จ.เจริญ ตั้งอยู่ที่

367 หมู่ที่ 7 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ เอ็น จ.เจริญเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ เอ็น จ.เจริญ

ได้แก่ 0413559000102
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ เอ็น จ.เจริญ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ เอ็น จ.เจริญ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*