ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอเรชั่น ซัมมิท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอเรชั่น ซัมมิท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอเรชั่น ซัมมิท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอเรชั่น ซัมมิท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอเรชั่น ซัมมิท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอเรชั่น ซัมมิท


10 หมู่ที่ 13 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอเรชั่น ซัมมิท ตั้งอยู่ที่

10 หมู่ที่ 13 ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 41290

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอเรชั่น ซัมมิทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอเรชั่น ซัมมิท

ได้แก่ 0413559000111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอเรชั่น ซัมมิท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเนอเรชั่น ซัมมิท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*