ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ชวนชม เจริญทรัพย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ชวนชม เจริญทรัพย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ชวนชม เจริญทรัพย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ชวนชม เจริญทรัพย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ชวนชม เจริญทรัพย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ชวนชม เจริญทรัพย์


153 หมู่ที่ 2 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ชวนชม เจริญทรัพย์ ตั้งอยู่ที่

153 หมู่ที่ 2 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ชวนชม เจริญทรัพย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ชวนชม เจริญทรัพย์

ได้แก่ 0413559000137
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ชวนชม เจริญทรัพย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออร์ชวนชม เจริญทรัพย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*