ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี พลูส์แคร์ และ เคมี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี พลูส์แคร์ และ เคมี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี พลูส์แคร์ และ เคมี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี พลูส์แคร์ และ เคมี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี พลูส์แคร์ และ เคมี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับดูแลสระว่ายน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี พลูส์แคร์ และ เคมี


888/8 หมู่ที่ 11 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี พลูส์แคร์ และ เคมี ตั้งอยู่ที่

888/8 หมู่ที่ 11 ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี พลูส์แคร์ และ เคมีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี พลูส์แคร์ และ เคมี

ได้แก่ 0413559000145
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี พลูส์แคร์ และ เคมี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูดี พลูส์แคร์ และ เคมี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*