ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการให้คำแนะนำปรึกษา ฝึกอบรมพนักงานขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทร


180/4 หมู่ที่ 13 ซอยบ้านสร้างแก้ว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทร ตั้งอยู่ที่

180/4 หมู่ที่ 13 ซอยบ้านสร้างแก้ว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทร

ได้แก่ 0413559000188
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษณะภัทร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*