ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น(2016)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น(2016)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น(2016)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น(2016)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น(2016) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น(2016)


246 หมู่บ้านคำตระกล้า หมู่ที่ 13 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น(2016) ตั้งอยู่ที่

246 หมู่บ้านคำตระกล้า หมู่ที่ 13 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น(2016)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น(2016)

ได้แก่ 0413559000196
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น(2016):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัฒน์คอนสตรัคชั่น(2016):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*