ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจักรพันธ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจักรพันธ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจักรพันธ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจักรพันธ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจักรพันธ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ขายประกันภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจักรพันธ์


349 หมู่ที่ 13 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจักรพันธ์ ตั้งอยู่ที่

349 หมู่ที่ 13 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจักรพันธ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจักรพันธ์

ได้แก่ 0413559000323
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจักรพันธ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณจักรพันธ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*