บริษัท บราเธอร์ส เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บราเธอร์ส เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท บราเธอร์ส เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บราเธอร์ส เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บราเธอร์ส เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บราเธอร์ส เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จำกัด


200/190 หมู่ที่ 5 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บราเธอร์ส เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/190 หมู่ที่ 5 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท บราเธอร์ส เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บราเธอร์ส เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0415558000097
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บราเธอร์ส เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บราเธอร์ส เอ็นจิเนีย กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*