บริษัท อุดรธนานนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อุดรธนานนท์ จำกัด"

บริษัท อุดรธนานนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อุดรธนานนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อุดรธนานนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายสินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อุดรธนานนท์ จำกัด


256/61 หมู่ที่ 6 ซอยบ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อุดรธนานนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

256/61 หมู่ที่ 6 ซอยบ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท อุดรธนานนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อุดรธนานนท์ จำกัด

ได้แก่ 0415558000127
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อุดรธนานนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อุดรธนานนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*