บริษัท พิคโคล่า โรม่า อันเดร พาสต้า เฟรซก้า 2 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิคโคล่า โรม่า อันเดร พาสต้า เฟรซก้า 2 จำกัด"

บริษัท พิคโคล่า โรม่า อันเดร พาสต้า เฟรซก้า 2 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิคโคล่า โรม่า อันเดร พาสต้า เฟรซก้า 2 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิคโคล่า โรม่า อันเดร พาสต้า เฟรซก้า 2 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิคโคล่า โรม่า อันเดร พาสต้า เฟรซก้า 2 จำกัด


88 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิคโคล่า โรม่า อันเดร พาสต้า เฟรซก้า 2 จำกัด ตั้งอยู่ที่

88 ถนนทองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท พิคโคล่า โรม่า อันเดร พาสต้า เฟรซก้า 2 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิคโคล่า โรม่า อันเดร พาสต้า เฟรซก้า 2 จำกัด

ได้แก่ 0415558000135
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิคโคล่า โรม่า อันเดร พาสต้า เฟรซก้า 2 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิคโคล่า โรม่า อันเดร พาสต้า เฟรซก้า 2 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*