บริษัท เอ็มพี โซล่าร์เซลล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มพี โซล่าร์เซลล์ จำกัด"

บริษัท เอ็มพี โซล่าร์เซลล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มพี โซล่าร์เซลล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มพี โซล่าร์เซลล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก - ขายส่ง อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มพี โซล่าร์เซลล์ จำกัด


99/9 หมู่ที่ 9 ซอยบ้านหนองเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มพี โซล่าร์เซลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/9 หมู่ที่ 9 ซอยบ้านหนองเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มพี โซล่าร์เซลล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มพี โซล่าร์เซลล์ จำกัด

ได้แก่ 0415558000143
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มพี โซล่าร์เซลล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มพี โซล่าร์เซลล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*