บริษัท รีลาย ออโต้ อุดรธานี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รีลาย ออโต้ อุดรธานี จำกัด"

บริษัท รีลาย ออโต้ อุดรธานี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รีลาย ออโต้ อุดรธานี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รีลาย ออโต้ อุดรธานี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ารถยนต์ รถจักรยายนต์ทั้งใหม่และเก่าที่ใช้แล้ว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รีลาย ออโต้ อุดรธานี จำกัด


552/9 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รีลาย ออโต้ อุดรธานี จำกัด ตั้งอยู่ที่

552/9 ถนนโพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท รีลาย ออโต้ อุดรธานี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รีลาย ออโต้ อุดรธานี จำกัด

ได้แก่ 0415558000160
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รีลาย ออโต้ อุดรธานี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รีลาย ออโต้ อุดรธานี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*