บริษัท โชคธนาทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โชคธนาทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท โชคธนาทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 23/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โชคธนาทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 23/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โชคธนาทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โชคธนาทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด


70 หมู่ที่ 8 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โชคธนาทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

70 หมู่ที่ 8 ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี 41260

แผนที่บริษัท บริษัท โชคธนาทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โชคธนาทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0415558000178
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โชคธนาทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โชคธนาทรัพย์ โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*