บริษัท บีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท บีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและจำหน่าย ตลับผ้าเครื่องปรับสมุด เครื่องปรับสมุด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กระดาษ เครื่องใช้สำนักงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


264/82 หมู่บ้านสิรินเรสซิเดนซ์ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านเดื่อ ถนนโพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

264/82 หมู่บ้านสิรินเรสซิเดนซ์ หมู่ที่ 6 ซอยบ้านเดื่อ ถนนโพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท บีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0415558000186
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*