บริษัท ยามาโต้ เทค เทรนนิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยามาโต้ เทค เทรนนิ่ง จำกัด"

บริษัท ยามาโต้ เทค เทรนนิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยามาโต้ เทค เทรนนิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยามาโต้ เทค เทรนนิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยามาโต้ เทค เทรนนิ่ง จำกัด


120/132 ถนนบ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยามาโต้ เทค เทรนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

120/132 ถนนบ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท ยามาโต้ เทค เทรนนิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยามาโต้ เทค เทรนนิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0415558000216
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยามาโต้ เทค เทรนนิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยามาโต้ เทค เทรนนิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*