บริษัท ดาวแดง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดาวแดง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด"

บริษัท ดาวแดง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดาวแดง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดาวแดง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้า มันสัปะหลังสด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดาวแดง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด


1 หมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 14 ถนนนาโฮง – โพนพิสัย ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดาวแดง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 หมู่บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 14 ถนนนาโฮง – โพนพิสัย ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

แผนที่บริษัท บริษัท ดาวแดง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดาวแดง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0415558000241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดาวแดง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดาวแดง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*