บริษัท เทวา ออโต้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทวา ออโต้ จำกัด"

บริษัท เทวา ออโต้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทวา ออโต้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทวา ออโต้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทวา ออโต้ จำกัด


114 หมู่ที่ 14 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทวา ออโต้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

114 หมู่ที่ 14 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

แผนที่บริษัท บริษัท เทวา ออโต้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทวา ออโต้ จำกัด

ได้แก่ 0415558000283
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทวา ออโต้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทวา ออโต้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*