บริษัท วังน้ำเขียว ทรานสปอต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วังน้ำเขียว ทรานสปอต จำกัด"

บริษัท วังน้ำเขียว ทรานสปอต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วังน้ำเขียว ทรานสปอต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วังน้ำเขียว ทรานสปอต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขนส่งสินค้าอื่นๆทางถนนซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วังน้ำเขียว ทรานสปอต จำกัด


28 หมู่ที่ 15 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วังน้ำเขียว ทรานสปอต จำกัด ตั้งอยู่ที่

28 หมู่ที่ 15 ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

แผนที่บริษัท บริษัท วังน้ำเขียว ทรานสปอต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วังน้ำเขียว ทรานสปอต จำกัด

ได้แก่ 0415558000402
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วังน้ำเขียว ทรานสปอต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วังน้ำเขียว ทรานสปอต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*