บริษัท โกลด์ ควอตซ์ ไมนิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลด์ ควอตซ์ ไมนิ่ง จำกัด"

บริษัท โกลด์ ควอตซ์ ไมนิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลด์ ควอตซ์ ไมนิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลด์ ควอตซ์ ไมนิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเหมืองแร่ เจาะแร่ ขุดแร่ ตกแต่งแร่ สำรวจแร่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลด์ ควอตซ์ ไมนิ่ง จำกัด


302/23 หมู่ที่ 3 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลด์ ควอตซ์ ไมนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

302/23 หมู่ที่ 3 ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360

แผนที่บริษัท บริษัท โกลด์ ควอตซ์ ไมนิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลด์ ควอตซ์ ไมนิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0415558000429
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลด์ ควอตซ์ ไมนิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลด์ ควอตซ์ ไมนิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*