บริษัท ออร์แกไนซ์ สเตชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออร์แกไนซ์ สเตชั่น จำกัด"

บริษัท ออร์แกไนซ์ สเตชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออร์แกไนซ์ สเตชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออร์แกไนซ์ สเตชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านออแกไนซ์ รับจ้างจัดงานอีเว้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออร์แกไนซ์ สเตชั่น จำกัด


200/228 หมู่ที่ 5 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออร์แกไนซ์ สเตชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/228 หมู่ที่ 5 ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท ออร์แกไนซ์ สเตชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออร์แกไนซ์ สเตชั่น จำกัด

ได้แก่ 0415559000058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออร์แกไนซ์ สเตชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออร์แกไนซ์ สเตชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*