บริษัท พีเอสไอ มอเตอร์สปอร์ท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอสไอ มอเตอร์สปอร์ท จำกัด"

บริษัท พีเอสไอ มอเตอร์สปอร์ท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอสไอ มอเตอร์สปอร์ท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอสไอ มอเตอร์สปอร์ท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งสินค้าอุปกรณ์เสริมใหม่ของรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอสไอ มอเตอร์สปอร์ท จำกัด


299/5 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอสไอ มอเตอร์สปอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่

299/5 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอสไอ มอเตอร์สปอร์ท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอสไอ มอเตอร์สปอร์ท จำกัด

ได้แก่ 0415559000074
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอสไอ มอเตอร์สปอร์ท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอสไอ มอเตอร์สปอร์ท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*