บริษัท เอ็น.จี. เอเวอร์รีติง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น.จี. เอเวอร์รีติง จำกัด"

บริษัท เอ็น.จี. เอเวอร์รีติง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น.จี. เอเวอร์รีติง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น.จี. เอเวอร์รีติง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำป้ายโฆษณา ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น.จี. เอเวอร์รีติง จำกัด


561/3 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น.จี. เอเวอร์รีติง จำกัด ตั้งอยู่ที่

561/3 หมู่ที่ 1 ซอยบ้านหนองบัว ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น.จี. เอเวอร์รีติง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น.จี. เอเวอร์รีติง จำกัด

ได้แก่ 0415559000104
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น.จี. เอเวอร์รีติง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น.จี. เอเวอร์รีติง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*