บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด


207 หมู่ที่ 8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

207 หมู่ที่ 8 ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0415559000139
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท ซี.เอส.พี. อุตสาหกรรมการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด

Leave a Comment


*