บริษัท คราฟท์ เพาเวอร์ ซันเนอร์ยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คราฟท์ เพาเวอร์ ซันเนอร์ยี จำกัด"

บริษัท คราฟท์ เพาเวอร์ ซันเนอร์ยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คราฟท์ เพาเวอร์ ซันเนอร์ยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 17,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คราฟท์ เพาเวอร์ ซันเนอร์ยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คราฟท์ เพาเวอร์ ซันเนอร์ยี จำกัด


330/115 หมู่ที่ 1 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คราฟท์ เพาเวอร์ ซันเนอร์ยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

330/115 หมู่ที่ 1 ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

แผนที่บริษัท บริษัท คราฟท์ เพาเวอร์ ซันเนอร์ยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คราฟท์ เพาเวอร์ ซันเนอร์ยี จำกัด

ได้แก่ 0415559000171
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คราฟท์ เพาเวอร์ ซันเนอร์ยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คราฟท์ เพาเวอร์ ซันเนอร์ยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*