บริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัด"

บริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ปุ๋ย ยา ยาปราบศัตรูพืช

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัด


66 หมู่ที่ 1 ตรอกดงคำ 1 ถนนวิญญู ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัด ตั้งอยู่ที่

66 หมู่ที่ 1 ตรอกดงคำ 1 ถนนวิญญู ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 41190

แผนที่บริษัท บริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัด

ได้แก่ 0415559000198
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตั้งจิตรพืชผล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*