ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพานิช

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพานิช"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพานิช

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพานิช
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพานิช ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพานิช


295/1 ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพานิช ตั้งอยู่ที่

295/1 ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพานิชเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพานิช

ได้แก่ 0423558000133
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพานิช:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิชาพานิช:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*