ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรหนองหิน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรหนองหิน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรหนองหิน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรหนองหิน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรหนองหิน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรหนองหิน


261 หมู่ที่ 1 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรหนองหิน ตั้งอยู่ที่

261 หมู่ที่ 1 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย 42190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรหนองหินเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรหนองหิน

ได้แก่ 0423559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรหนองหิน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเกษตรหนองหิน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*