บริษัท ยูแอนด์ไอ โค บิสซิเนซ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูแอนด์ไอ โค บิสซิเนซ จำกัด"

บริษัท ยูแอนด์ไอ โค บิสซิเนซ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูแอนด์ไอ โค บิสซิเนซ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูแอนด์ไอ โค บิสซิเนซ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูแอนด์ไอ โค บิสซิเนซ จำกัด


287/5 หมู่บ้านนาอาน หมู่ที่ 6 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูแอนด์ไอ โค บิสซิเนซ จำกัด ตั้งอยู่ที่

287/5 หมู่บ้านนาอาน หมู่ที่ 6 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

แผนที่บริษัท บริษัท ยูแอนด์ไอ โค บิสซิเนซ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูแอนด์ไอ โค บิสซิเนซ จำกัด

ได้แก่ 0425559000023
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูแอนด์ไอ โค บิสซิเนซ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูแอนด์ไอ โค บิสซิเนซ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*