ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำโขงเอนเตอร์เทนเมนต์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำโขงเอนเตอร์เทนเมนต์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำโขงเอนเตอร์เทนเมนต์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำโขงเอนเตอร์เทนเมนต์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำโขงเอนเตอร์เทนเมนต์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพนรตร์ และโรงมหรสพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำโขงเอนเตอร์เทนเมนต์


38 หมู่ที่ 5 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำโขงเอนเตอร์เทนเมนต์ ตั้งอยู่ที่

38 หมู่ที่ 5 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำโขงเอนเตอร์เทนเมนต์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำโขงเอนเตอร์เทนเมนต์

ได้แก่ 0433559000072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำโขงเอนเตอร์เทนเมนต์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำโขงเอนเตอร์เทนเมนต์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*