ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวิน

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวิน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวิน

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวิน
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวิน ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ ถนนน สะพาน เขื่อน และงานก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งงานโยธา

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวิน


73 หมู่ที่ 6 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวิน ตั้งอยู่ที่

73 หมู่ที่ 6 ต.เวียงคุก อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวินเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวิน

ได้แก่ 0433559000102
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวิน:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรอัศวิน:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*