บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัด


1227/3 หมู่ที่ 5 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

1227/3 หมู่ที่ 5 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

แผนที่บริษัท บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0435559000121
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออนซอน กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*