ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถบ้านคุณหมอ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถบ้านคุณหมอ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถบ้านคุณหมอ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถบ้านคุณหมอ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถบ้านคุณหมอ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายรถยนต์มือสอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถบ้านคุณหมอ


254 หมู่ที่ 11 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถบ้านคุณหมอ ตั้งอยู่ที่

254 หมู่ที่ 11 ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถบ้านคุณหมอเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถบ้านคุณหมอ

ได้แก่ 0443558000222
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถบ้านคุณหมอ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รถบ้านคุณหมอ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*