ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี ออโต้ซีทส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี ออโต้ซีทส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี ออโต้ซีทส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี ออโต้ซีทส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี ออโต้ซีทส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการหุ้มเบาะรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี ออโต้ซีทส์


1084 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี ออโต้ซีทส์ ตั้งอยู่ที่

1084 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี ออโต้ซีทส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี ออโต้ซีทส์

ได้แก่ 0443559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี ออโต้ซีทส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.พี ออโต้ซีทส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*