ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเพชรศรี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเพชรศรี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเพชรศรี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเพชรศรี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเพชรศรี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นที่ปรึกษาทางการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเพชรศรี


437/1 ถนนมหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเพชรศรี ตั้งอยู่ที่

437/1 ถนนมหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเพชรศรีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเพชรศรี

ได้แก่ 0443559000056
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเพชรศรี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธานีเพชรศรี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*