ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เพาเวอร์ริช

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เพาเวอร์ริช"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เพาเวอร์ริช

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เพาเวอร์ริช
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เพาเวอร์ริช ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามเครื่องสำอางค์เวชภัณฑ์อุปกรณ์ภัณฑ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เพาเวอร์ริช


67 ถนนสารคาม-วาปี ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เพาเวอร์ริช ตั้งอยู่ที่

67 ถนนสารคาม-วาปี ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เพาเวอร์ริชเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เพาเวอร์ริช

ได้แก่ 0443559000111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เพาเวอร์ริช:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ดับบลิว เพาเวอร์ริช:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*