ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์ม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์ม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์ม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์ม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์ม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์ม


97 หมู่ที่ 1 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์ม ตั้งอยู่ที่

97 หมู่ที่ 1 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์มเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์ม

ได้แก่ 0443559000161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์ม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นปาล์ม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*