บริษัท ดอกบัวงามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดอกบัวงามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด"

บริษัท ดอกบัวงามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดอกบัวงามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดอกบัวงามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบตกแต่งอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดอกบัวงามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด


77 หมู่ที่ 6 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดอกบัวงามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

77 หมู่ที่ 6 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

แผนที่บริษัท บริษัท ดอกบัวงามเฟอร์นิเจอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดอกบัวงามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ได้แก่ 0445558000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดอกบัวงามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดอกบัวงามเฟอร์นิเจอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*