บริษัท คาลีแฮม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คาลีแฮม จำกัด"

บริษัท คาลีแฮม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คาลีแฮม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คาลีแฮม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คาลีแฮม จำกัด


640 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คาลีแฮม จำกัด ตั้งอยู่ที่

640 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

แผนที่บริษัท บริษัท คาลีแฮม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คาลีแฮม จำกัด

ได้แก่ 0445558000101
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คาลีแฮม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คาลีแฮม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*