ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญชัยไรซ์ 1

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญชัยไรซ์ 1"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญชัยไรซ์ 1

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญชัยไรซ์ 1
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญชัยไรซ์ 1 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับซื้อพืชผลทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญชัยไรซ์ 1


99 หมู่ที่ 15 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญชัยไรซ์ 1 ตั้งอยู่ที่

99 หมู่ที่ 15 ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญชัยไรซ์ 1เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญชัยไรซ์ 1

ได้แก่ 0453558000125
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญชัยไรซ์ 1:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญชัยไรซ์ 1:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*