ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส ก่อสร้าง 101

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส ก่อสร้าง 101"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส ก่อสร้าง 101

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส ก่อสร้าง 101
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส ก่อสร้าง 101 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส ก่อสร้าง 101


249 หมู่ที่ 7 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส ก่อสร้าง 101 ตั้งอยู่ที่

249 หมู่ที่ 7 ต.สีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส ก่อสร้าง 101เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส ก่อสร้าง 101

ได้แก่ 0453558000150
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส ก่อสร้าง 101:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค เอส ก่อสร้าง 101:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*