ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสนพันมอเตอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสนพันมอเตอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสนพันมอเตอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสนพันมอเตอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสนพันมอเตอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องสูบน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสนพันมอเตอร์


52 หมู่ที่ 2 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสนพันมอเตอร์ ตั้งอยู่ที่

52 หมู่ที่ 2 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสนพันมอเตอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสนพันมอเตอร์

ได้แก่ 0453558000192
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสนพันมอเตอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์แสนพันมอเตอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*