ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีบาย แคร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีบาย แคร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีบาย แคร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีบาย แคร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีบาย แคร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการล้างอัดฉีด ล้างแอร์ พ่นน้ำยากันสนิม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีบาย แคร์


111 หมู่ที่ 13 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีบาย แคร์ ตั้งอยู่ที่

111 หมู่ที่ 13 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีบาย แคร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีบาย แคร์

ได้แก่ 0453558000265
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีบาย แคร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีบาย แคร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*