ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประทุม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประทุม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประทุม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประทุม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประทุม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งสินค้าทางบก

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประทุม


173 หมู่ที่ 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประทุม ตั้งอยู่ที่

173 หมู่ที่ 2 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประทุมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประทุม

ได้แก่ 0453558000273
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประทุม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประทุม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*