ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกรรุ่งเรืองการโยธา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกรรุ่งเรืองการโยธา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกรรุ่งเรืองการโยธา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกรรุ่งเรืองการโยธา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกรรุ่งเรืองการโยธา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกรรุ่งเรืองการโยธา


15 หมู่ที่ 12 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกรรุ่งเรืองการโยธา ตั้งอยู่ที่

15 หมู่ที่ 12 ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกรรุ่งเรืองการโยธาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกรรุ่งเรืองการโยธา

ได้แก่ 0453558000281
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกรรุ่งเรืองการโยธา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวกรรุ่งเรืองการโยธา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*