ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์รุ่งเรืองออโต้พาร์ท

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์รุ่งเรืองออโต้พาร์ท"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์รุ่งเรืองออโต้พาร์ท

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์รุ่งเรืองออโต้พาร์ท
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์รุ่งเรืองออโต้พาร์ท ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์รุ่งเรืองออโต้พาร์ท


293/224 หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์รุ่งเรืองออโต้พาร์ท ตั้งอยู่ที่

293/224 หมู่ที่ 7 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์รุ่งเรืองออโต้พาร์ทเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์รุ่งเรืองออโต้พาร์ท

ได้แก่ 0453559000013
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์รุ่งเรืองออโต้พาร์ท:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนด์รุ่งเรืองออโต้พาร์ท:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*