ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งหลักชัย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งหลักชัย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งหลักชัย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งหลักชัย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งหลักชัย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับซื้อพืชผลทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งหลักชัย


115 หมู่ที่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งหลักชัย ตั้งอยู่ที่

115 หมู่ที่ 2 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งหลักชัยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งหลักชัย

ได้แก่ 0453559000064
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งหลักชัย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งหลักชัย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*