ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาทรัพย์ทวี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาทรัพย์ทวี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาทรัพย์ทวี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาทรัพย์ทวี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาทรัพย์ทวี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาทรัพย์ทวี


141 หมู่ที่ 7 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาทรัพย์ทวี ตั้งอยู่ที่

141 หมู่ที่ 7 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาทรัพย์ทวีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาทรัพย์ทวี

ได้แก่ 0453559000072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาทรัพย์ทวี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชาทรัพย์ทวี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*