ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้ามอเตอร์ร้อยเอ็ด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้ามอเตอร์ร้อยเอ็ด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้ามอเตอร์ร้อยเอ็ด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้ามอเตอร์ร้อยเอ็ด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้ามอเตอร์ร้อยเอ็ด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน รถยนต์มือสอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้ามอเตอร์ร้อยเอ็ด


422 หมู่ที่ 16 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้ามอเตอร์ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่

422 หมู่ที่ 16 ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้ามอเตอร์ร้อยเอ็ดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้ามอเตอร์ร้อยเอ็ด

ได้แก่ 0453559000170
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้ามอเตอร์ร้อยเอ็ด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใต้ฟ้ามอเตอร์ร้อยเอ็ด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*