ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนูญเจริญกิจ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนูญเจริญกิจ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนูญเจริญกิจ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนูญเจริญกิจ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนูญเจริญกิจ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจัดหาติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อนและงานไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนูญเจริญกิจ


99 หมู่ที่ 1 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนูญเจริญกิจ ตั้งอยู่ที่

99 หมู่ที่ 1 ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนูญเจริญกิจเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนูญเจริญกิจ

ได้แก่ 0453559000196
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนูญเจริญกิจ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนูญเจริญกิจ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*